Inbjudan till skinkrace

TORSDAGEN 20 december klockan 19.00

TÄVLINGSLOKAL        Klubblokalen Diktargränd 3 Mariehamn

ANMÄLNINGSAVGIFT 2€

PERSONLIG ANMÄLAN i spellokalen senast 18.50

HANDIKAPPBLIXT

                      Rondantalet anpassas efter antalet deltagare

                      Handikappsystemet är baserat på spelarnas ratingtal.

                      Spelare med högre ratingtal lämnar tidshandikapp enligt nedan:

                                                     0-100 poäng             6– 6 min

                                                    101-200                      5 – 7 min

                                                    201-400                      4 – 8 min

                                                    401-600                      3 – 9 min

                                                    601-                             2 –10 min

PRISER:    skinka, choklad  och andra matiga priser

Kommentarer är avstängda.